đặt câu vs 3 từ này đẹp trai mạnh mẽ yếu

Question

đặt câu vs 3 từ này
đẹp trai
mạnh mẽ
yếu

in progress 0
Farah 6 months 2021-09-04T07:46:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T07:47:34+00:00

  – Bạn trai tôi rất chi là đẹp trai

  – Ba của tôi rất mạnh mẽ

  – Tôi là một người yếu đuối

  0
  2021-09-04T07:48:10+00:00

  tôi là một người đẹp trai

  thằng kia rất mạnh mẽ

  nó rất là yếu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )