Đặt câu với tình thái từ: mà, đấy, chứ lị, thôi, cơ, vậy

Question

Đặt câu với tình thái từ: mà, đấy, chứ lị, thôi, cơ, vậy

in progress 0
Thu Thảo 3 years 2021-08-17T17:01:57+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:02:59+00:00

  -Em làm bài tập rồi mà.

  -Cháu làm gì đấy.

  -Tớ cũng mong được đi chơi hơn cả cậu ấy chứ lị.

  -Thôi! Cậu đừng buồn nữa.

  -Tớ muốn đi chơi ngay bây giờ cơ.

  -Bạn bận làm bài tập nên chúng ta đành ở nhà vậy.

  Vote sao và ctlhn cho mk vs.

  0
  2021-08-17T17:03:00+00:00

  mà – Con học xong rồi mà.

  đấy – Nhà bạn Mai ở chỗ nào đấy?

  chứ lị – Cậu giỏi quá chứ lị!

  thôi – Đi ngủ thôi!

  cơ – Cháu thích máy bay hơn cơ!

  vậy – Tôi không biết đường nên đành phải chờ cậu ấy dẫn đi vậy.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )