đặt câu với các từ sau để phân biệt từ đồng âm : trống , bản , hay , chiếu , đường , vải

Question

đặt câu với các từ sau để phân biệt từ đồng âm : trống , bản , hay , chiếu , đường , vải

in progress 0
Kim Chi 3 years 2021-08-14T04:13:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T04:15:25+00:00

  trống

  tiếng trống đầu giờ đối với mỗi người là tiếng báo hiệu chuẩn bị vào tiết học.

  lúc có câu hỏi khó là trong đầu em trống rỗng.

  bản

  bản đồ là một tờ giấy chỉ đường cho những người muốn khám phá thế giới bao la.

  bố em thường xem bản tin thời sự vào buổi tối.

  hay

  bộ phim này thật là hay

  em đang phân vân không biết nên đi về hay ở lại

  chiếu

  bố em mua chiếu trúc để ngồi cho đỡ lạnh mông

  khi làm xong một bài toán thầy bảo chúng em đối chiếu bài nhau

  đường

  đường là món mà kiến rất thích

  đường đi đến trường của em rất xa

  vải

  bà em nói ăn vải rất tốt

  mẹ em bảo phải xem cái áo nào có chất lượng vải tốt để mua cho bà

  0
  2021-08-14T04:15:41+00:00

  trống đồng đánh tiếng to.

  bàn học trống không.

  bản nhạc hay quá

  người dân bản làng

  câu trả lời hay nhất

   tôi đang loay hay

  chiếu cố của vua

  chiếu nhà em dài lắm

  đường đi trong rất vô tận

  hạt đường thật ngọt

  quả vai ngon quá

  vải may trắng tinh.

  cho mình ctlhn và vote 5 sao nhé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )