Đặt câu tục ngữ chỉ không gian Đặt câu tục ngữ chỉ điều kiện thời gian

Question

Đặt câu tục ngữ chỉ không gian
Đặt câu tục ngữ chỉ điều kiện thời gian

in progress 0
Nem 3 years 2021-06-14T22:29:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T22:30:55+00:00

                                                                    Bài làm 

                       Câu tục ngữ chỉ không gian :

                – Đi một buổi chợ , học một mớ khôn

            Câu tục ngữ chỉ điều kiện thời gian : 

                – Thì giờ là vàng bạc

                                        `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

  0
  2021-06-14T22:31:03+00:00

  Câu tục ngữ chỉ không gian:

  “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”

  Câu tục ngữ chỉ điều kiện thời gian là:

  “Thời gian là vàng bạc”

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )