Đặt câu theo các kiểu câu phủ định: câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ. mỗi kiểu đặt 2 câu

Question

Đặt câu theo các kiểu câu phủ định: câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ. mỗi kiểu đặt 2 câu

in progress 0
Thông Đạt 3 years 2021-06-16T20:27:25+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-16T20:28:28+00:00

  `text(-Câu phủ định miêu tả:)`

  +Chiếc áo này màu sặc sỡ quá nên không phù hợp với tôi.

  +Cái chân bàn này không chắc chắn.

  `text(-Câu phủ định bác bỏ:)`

  +Không! Tôi thấy bài làm của bạn ấy đã rất tiến bộ.

  +Bạn ấy nói không đúng! Tôi đã rất cố gắng trong hôm nay rồi.

  `text(Xin câu trả lời hay nhất , 5 sao và tim. Thanks )`

  0
  2021-06-16T20:29:09+00:00

  Câu phủ định miêu tả:

  Cái bàn này mục nát cũ kỹ quá rồi ta cần phải thay nó đi thôi

  – Chiếc nôi màu hồng cánh sen này rất hợp với bạn đấy!

  Câu phủ định bác bỏ

  – Không! Rõ ràng là bài này phải làm thế này!

  – Không phải như thế! Mẹ con chưa có em bé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )