Đặt câu hỏi hay về văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê

Question

Đặt câu hỏi hay về văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê

in progress 0
Trung Dũng 1 year 2021-09-05T07:13:59+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T07:15:02+00:00

  -Đặt câu hỏi hay về văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê

  Câu 1 : Văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” được kể theo ngôi thứ nhất trong vai Thành nhưng tại sao lại chủ yếu miêu tả nội tâm của Thủy?

  Câu 2 : Từ văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê”, em hãy viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của mình về tình cảm gia đình trong đời sống con người.

  Câu 3: Việc chia nhau đồ chơi chứng tỏ Thành và Thủy là con người như thế nào ?

  Câu 4 : Ý nghĩa nhan đề bài văn “Cuộc chia tay của những con búp bê”

  Câu 5 : Văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê”  thuộc kiểu văn bản,thể loại,PTBĐ nào?

  `#Study well`

  0
  2021-09-05T07:15:21+00:00

  Câu 1: Văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” được kể theo ngôi thứ nhất trong vai Thành nhưng tại sao lại chủ yếu miêu tả nội tâm của Thủy?(vừa trả lời xong)

  Câu 2: Hãy nêu bố cục, PTBĐ của văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê.

  Câu3: Ai là nhân vật chính trong truyện?

  Câu 4: Chi tiết nào trong cuộc chia tay của Thủy với lớp học làm cô giáo bàng hoàng và chi tiết nào khiến em cảm động nhất, vì sao?

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )