đặt câu ghép với cặp từ hô ứng sau để nối vế câu : chưa/ đã ; vừa /đã chú ý ko sao chép mạng

Question

đặt câu ghép với cặp từ hô ứng sau để nối vế câu : chưa/ đã ; vừa /đã
chú ý ko sao chép mạng

in progress 0
Edana Edana 3 years 2021-05-22T23:38:19+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-22T23:39:32+00:00

  Em chưa học mà cô đã giao bài tập này

  Em vừa mới học xong bài”tinh thần yêu nước của nhân dân ta” nên cô đã giao bài tập về nhà về bài văn đấy

  XIN HAY NHẤT NHA

  0
  2021-05-22T23:40:18+00:00

  @ Sả ngáo’s ngơ>33 I’m Blink>3 

  Moing hữu ích cho pạn :>

  Sarah vừa đến trường , bạn cô ấy đã ở đó sẵn . 

  → Cặp từ hô hứng . Vừa- đã

  Lisa chưa kịp nghĩ ra câu trả lời , Hoàng đã biết đáp án .

  → Cặp từ hô hứng : Chưa – đã

  # Chúc bạn hok tốt!!~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )