“ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, n

Question

“ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến
nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô
cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán
nước và lũ cướp nước”
a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?
b) Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn ? Cho biết phép lập luận chính của văn bản?
c) Tìm câu nêu luận điểm và vai trò của nó trong đoạn văn?

in progress 0
Thiên Di 3 years 2021-04-26T00:39:43+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T00:41:18+00:00

  #Nothing

  a/ Văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta của tác giả Hồ Chí Minh 

  b/ Phương thức biểu đạt: nghị luận. Phép lập luận: nghị luận chứng minh 

  c/ Câu nêu luận điểm: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta 

  Vãi trò: thể hiện được nội dung của toàn đoạn là khẳng định lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta 

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-04-26T00:41:25+00:00

  a) Đoạn trên trích từ tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh

  b) Phương thức biểu đạt của đoạn văn: Nghị luận

  Văn bản sử dụng phép lập luận chứng minh là chủ yếu.

  c) Luận điểm của đoạn văn: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của ta.”

  vai trò: làm rõ tinh thần yêu nước và truyền thống quý báu của dân tộc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )