Đại từ để hỏi dùng để làm gì ? Đại từ để trỏ dùng để làm gì ? Nhanh giùm ạ

Question

Đại từ để hỏi dùng để làm gì ?
Đại từ để trỏ dùng để làm gì ?
Nhanh giùm ạ

in progress 0
Hải Đăng 1 year 2021-09-03T20:03:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T20:04:26+00:00

  -Đại từ để hỏi: hỏi về người, sự vật. Hỏi về số lượng. Hỏi hoạt động, tính chất, sự việc.

  -Đại từ để trỏ: trỏ từ, trỏ sự vật (đại từ xưng hô) (tôi, tao,tớ ,.. ). Trỏ số lượng. Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc.

  0
  2021-09-03T20:05:01+00:00

  -Đại từ để hỏi: hỏi về người, sự vật. Hỏi về số lượng. Hỏi hoạt động, tính chất, sự việc.

  -Đại từ để trỏ: trỏ từ, trỏ sự vật (đại từ xưng hô) (tôi, tao, ). Trỏ số lượng. Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )