D(x)=-x^2+ax. Biết D(-1)=2D(1). Tìm a

Question

D(x)=-x^2+ax. Biết D(-1)=2D(1). Tìm a

in progress 0
Thu Hương 3 years 2021-04-17T07:06:03+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T07:07:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có:

  D(1)=-1+a

  D(-1)=-1-a

  D(-1)=2D(1)

  ⇒2a-2=-a-1

  ⇒3a=-1+2

  ⇒3a=1

  ⇒a=$\frac{1}{3}$ (đpcm)

   

  0
  2021-04-17T07:07:35+00:00

  Ta có:D(-1)=-1²+a.-1=2

        ⇒1+a.-1=2

             a.-1=1

               a=-1

  Vậy D(-1)= 2 Thì a=-1

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )