Cứu với anh em ơi !!!!!!

Question

Cứu với anh em ơi !!!!!!
cuu-voi-anh-em-oi

in progress 0
Doris 4 years 2020-11-05T21:30:55+00:00 1 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T21:32:24+00:00

  Gọi $Nz’$ là tia đối của tia $Nz$

  $\Rightarrow Nz’//My//Pt$

  Ta có:

  $\widehat{MNz’} = \widehat{NMy} = 39^o$ (so le trong)

  $\widehat{PNz’} = 180^o – \widehat{NPt} = 180^o – 129^o = 51^o$ (trong cùng phía)

  Ta được:

  $\widehat{MNP} = \widehat{MNz’} + \widehat{PNz’} = 39^o + 51^o = 90^o$

  $\Rightarrow MN\perp NP$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )