cos2x + cosx + 1 =0 ; cos2x – 5sinx -3 =0 giúp mik vs ạ

Question

cos2x + cosx + 1 =0 ; cos2x – 5sinx -3 =0
giúp mik vs ạ

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-10-13T22:13:49+00:00 2 Answers 138 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T22:15:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cos2-cos-1-0-cos2-5sin-3-0-giup-mik-vs-a

  0
  2020-10-13T22:15:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `cos 2x+cos x+1=0`

  `⇔ 2cos^2x+cos x=0`

  `⇔ cos x(2cos x+1)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}cos x=0\\cos x=-\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\)

  `⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})\\x=±\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})\end{array} \right.\) 

  Vậy ………

  `cos 2x-5sin x-3=0`

  `⇔ (1-2sin^2 x)-5sin x-3=0`

  `⇔ 2sin^2x+5 sin x+2=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}sin x=-\dfrac{1}{2}\ (TM)\\sin x=-2\ (Loại)\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})\\x=\dfrac{7\pi}{6}+k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})\end{array} \right.\) 

  Vậy ……..

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )