còn đoạn này làm gì nữa ạ ?

Question

còn đoạn này làm gì nữa ạ ?
con-doan-nay-lam-gi-nua-a

in progress 0
Dâu 3 years 2021-04-17T06:30:03+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T06:31:24+00:00

  Đáp án: `\frac{2}{m-1}` 

   

  Giải thích các bước giải:

   `x² -2mx +m² -m=0`

  Theo Viet ta có:

  $\begin{cases} x_1+x_2 =-b/a = 2m \\ x_1x_2 =c/a = m²-m \end{cases} $

       `\frac{1}{x_1} +\frac{1}{x_2}`

  `= \frac{x_2 +x_1}{x_1.x_2}`

  `= \frac{2m}{m²-m}`

  `= \frac{2}{m-1}`

  0
  2021-04-17T06:31:51+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   Theo Vi – ét ta có: `x_1+x_2=2m`

                                 `x_1x_2=m^2-m`

  Lại có: `frac{1}{x_1}+frac{1}{x_2}`

  `=frac{x_2}{x_1x_2}+frac{x_1}{x_1x_2}`

  `=frac{x_1+x_2}{x_1x_2}`

  `=frac{2m}{m^2-m}`

  `=frac{2m}{m(m-1)}`

  `=frac{2}{m-1}`

  Vậy `frac{1}{x_1}+frac{1}{x_2}=frac{2}{m-1}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )