có ý kiến cho rằng khi đưa ra yêu cầu về lễ vật vua hùng đã “thiên vị ” sơn tinh em hãy nghĩ sao về ý kiến này 2 thần tản viên dù tài cao phép lạ như

Question

có ý kiến cho rằng khi đưa ra yêu cầu về lễ vật vua hùng đã “thiên vị
” sơn tinh em hãy nghĩ sao về ý kiến này
2 thần tản viên dù tài cao phép lạ nhưng lại là con rễ vua hùng chi tiết nghệ thuật này có ý nghĩ gì
3 sự thật lịch sử trong tác phẩm này thể hiện rõ nhất qua những chi tiết , hình ảnh nào

in progress 0
bonexptip 3 years 2021-08-26T08:06:36+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-26T08:08:03+00:00

  1vì vua Hùng có ỳ chọn sơn tinh để cai quản đất nước tốt hơn

  0
  2021-08-26T08:08:29+00:00

   2.Chi tiết nghệ thuật này có ý nghĩa là muốn cho người dân biết được cách phòng chống lũ lụt, thiên tai

  3.Sự thật lịch sử trong truyện Sơn Tinh,Thủy Tinh được thể hiện rõ nhất qua những chi tiết,hình ảnh:Thời vua Hùng,vua Hùng gả con gái,mưa bão mà Thủy tinh gây ra chính là mùa bão hằng năm ở đồng bằng Bắc Bộ xưa,Sơn Tinh làm núi để tránh nước.Đó là hình ảnh nhân dân ta đắp đê chống lũ hằng năm

  Câu 1 mình chụp r nha

  Chúc bạn học tốt ^-^

  co-y-kien-cho-rang-khi-dua-ra-yeu-cau-ve-le-vat-vua-hung-da-thien-vi-son-tinh-em-hay-nghi-sao-ve

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )