Có một cái bể, nếu cho vòi A chảy vào thì sau 9/4 giờ bể sẽ đầy. Có một vòi B cách đáy bể bằng 1/3 chiều cao bể. Nếu bể đầy nước, mở vòi B đóng vòi A

Question

Có một cái bể, nếu cho vòi A chảy vào thì sau 9/4 giờ bể sẽ đầy. Có một vòi B cách đáy bể bằng 1/3 chiều cao bể. Nếu bể đầy nước, mở vòi B đóng vòi A thì sau 3 giờ vòi B không chảy được nữa. Hỏi mở hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu đầy bể ?

in progress 0
Philomena 4 years 2020-10-17T06:03:59+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T06:05:09+00:00

  Đáp án:

   3h 45 phút

  Giải thích các bước giải:

  Mỗi giờ vòi A chảy được:

        1 : 9/4 =  (bể)

  Vòi B cách miệng bể:

        1 –  =  (chiều cao bể)

  Mỗi giờ vòi B chảy ra hết:

         : 3= (bể)

  Thời gian vòi A chảy vào 13 bể là:

        × =  ( giờ)

  Lúc này thì vòi A chảy vào, vòi B chảy ra như vậy mỗi giờ có thêm lượng nước là:

         =  (bể)

  Thời gian cả 2 vòi chảy được 23 bể là:

         : = 3(giờ)

  Bể không có nước, mở cả 2 vòi cùng 1 lúc thì thời gian chảy đầy bể là:

        3 + = 3  (giờ) = 3 giờ 45 phút

                            Đáp số: 3 giờ 45 phút

  0
  2020-10-17T06:05:10+00:00

  Mỗi giờ vòi A chảy được:

        1 : $\frac{9}{4}$ = $\frac{4}{9}$ (bể)

  Vòi B cách miệng bể:

        1 – $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{3}$ (chiều cao bể)

  Mỗi giờ vòi B chảy ra hết:

        $\frac{2}{3}$ : 3= $\frac{2}{9}$ (bể)

  Thời gian vòi A chảy vào $\frac{1}{3}$ bể là:

        $\frac{9}{4}$ × $\frac{1}{3}$= $\frac{3}{4}$ ( giờ)

  Lúc này thì vòi A chảy vào, vòi B chảy ra như vậy mỗi giờ có thêm lượng nước là:

        $\frac{4}{9}$ – $\frac{2}{9}$= $\frac{2}{9}$ (bể)

  Thời gian cả 2 vòi chảy được $\frac{2}{3}$ bể là:

        $\frac{2}{3}$ : $\frac{2}{9}$= 3(giờ)

  Bể không có nước, mở cả 2 vòi cùng 1 lúc thì thời gian chảy đầy bể là:

        3 + $\frac{3}{4}$= 3$\frac{3}{4}$ (giờ) = 3 giờ 45 phút

                            Đáp số: 3 giờ 45 phút

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )