Có em hỏi phương thức biểu đạt bài Sóng của Xuân Quỳnh là gì với ạ ?

Question

Có em hỏi phương thức biểu đạt bài Sóng của Xuân Quỳnh là gì với ạ ?

in progress 0
Nick 1 year 2021-09-04T05:25:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T05:26:43+00:00

  Phương thức biểu đạt chính : Biểu cảm

  0
  2021-09-04T05:26:58+00:00

  phương thức biểu đạt bài Sóng của Xuân Quỳnh là biểu cảm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )