Có bao nhiêu tính từ trong câu sau : Ác-boa là một thị trấn nhỏ , không có những lâu đài đồ sộ , nguy nga ,chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé ,cổ kính và

Question

Có bao nhiêu tính từ trong câu sau :
Ác-boa là một thị trấn nhỏ , không có những lâu đài đồ sộ , nguy nga ,chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé ,cổ kính và những vườn nho con con

in progress 0
Xavia 3 years 2021-05-22T17:05:31+00:00 2 Answers 426 views 1

Answers ( )

  0
  2021-05-22T17:06:43+00:00

  – Có 6 tính từ , đó là : nhỏ , đồ sộ , nguy nga , nhỏ bé , cổ kính , con con .

  1
  2021-05-22T17:06:56+00:00

  Trong câu trên có 6 tính từ 

  Đó là từ  nhỏ , đồ sộ , nguy nga , nhỏ bé , cổ kính , con con.

                                 chúc bn hok tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )