có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5

Question

có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-10-13T19:56:48+00:00 2 Answers 125 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T19:58:19+00:00

  các số có ba chữ số là :

  100; 101; 102; ….. ; 999

  Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

  => các số chia hết cho có ba chữ số là 

  105; 110; 110; 115; 120; 125; … ; 995

  => có tất cả các số là: (995-105)/5+1=179 số

  0
  2020-10-13T19:58:21+00:00

  Số có dạng $\overline{abc}$ ($a\ne 0$)

  Có 2 cách chọn c ($0$ và $5$) 

  Có 9 cách chọn a ($a\ne 0$)

  Có 8 cách chọn b (khác a, c)

  Vậy có $2.8.9=144$ số.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )