Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở đc số hàng nhiều hơn trung bình cộng số hàng của ca

Question

Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe thứ 4 chở đc số hàng nhiều hơn trung bình cộng số hàng của cả 4 xe là 15 tạ và ít hơn số hàng của cả 2 xe đầu là 24 tạ. Hỏi xe thứ ba chở đc bao nhiêu tạ hàng?

in progress 0
Ben Gia 4 years 2020-10-17T06:34:59+00:00 2 Answers 107 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T06:36:44+00:00

  Trung bình 4 xe chở đc số tạ hàng là:

  `(15×3+15)÷3=50` (tạ)

  Xe thứ tư chở đc số tạ hàng là:

  `50+15=65`(tạ)

  Hai xe đầu chở đc số tạ hàng là:

  `65+24=89`(tạ)

  Xe thứ 3 chở đc số tạ hàng là:

  `45×3-89=46`(tạ)

  Đáp số: 46 tạ

  _Kim Rabit Lunar_

  0
  2020-10-17T06:36:46+00:00

  đáp án:

  45 tạ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )