cmr 3^4n+1 chia hết cho 5

Question

cmr 3^4n+1 chia hết cho 5

in progress 0
Jezebel 4 years 2020-11-05T15:53:05+00:00 1 Answers 79 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-05T15:54:28+00:00

     `3^(4n)=(3^4)^n=81^n=(…1)`

    `=> 3^(4n)-1=(…0) \vdots 5`

    Nhầm đề ko thees?

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )