CMR 27^13 + 34^24 – 23^19 chia hết cho 10

Question

CMR 27^13 + 34^24 – 23^19 chia hết cho 10

0
Acacia 4 years 2020-11-05T15:32:50+00:00 0 Answers 32 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )