CM rằng ko tồn tại giá trị của x để biểu thức sau đây là đúng: 4x²+2y²-4xy-2y+1<0

Question

CM rằng ko tồn tại giá trị của x để biểu thức sau đây là đúng: 4x²+2y²-4xy-2y+1<0

in progress 0
Khánh Gia 4 years 2020-10-28T19:54:38+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T19:55:45+00:00

  $4x^2 + 2y^2 – 4xy – 2y + 1 < 0$

  $\Leftrightarrow 4x^2 – 4xy + y^2 – 2y + 1 < 0$

  $\Leftrightarrow (2x – y)^2 + (y -1)^2 < 0$ (vô lí)

  Vậy không tồn tại giá trị của x

  0
  2020-10-28T19:56:18+00:00

  `4x^2 + 2y^2 – 4xy – 2y + 1 < 0`

  ⇔ `4x^2 – 4xy + y^2 – 2y + 1 < 0`

  ⇔ `(2x – y)^2 + (y -1)^2 < 0` (vô lí)

  Vậy ko tồn tại giá trị của `x`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )