chyển câu chủ động thành 2 câu bị động theo 2 kiểu khác nhau a. người ta đã chặt cây phượng vĩ đó đi b.văn chương còn sáng tạo ra sự sống

Question

chyển câu chủ động thành 2 câu bị động theo 2 kiểu khác nhau
a. người ta đã chặt cây phượng vĩ đó đi
b.văn chương còn sáng tạo ra sự sống

in progress 0
Thạch Thảo 3 years 2021-06-28T02:30:17+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T02:31:43+00:00

  chyển câu chủ động thành 2 câu bị động theo 2 kiểu khác nhau

  a.  cây phượng vĩ đó đã bị người ta chặt đi

  cây phượng vĩ đó đã được người ta chặt đi

  b.văn chương còn sáng tạo ra sự sống

  Sự sống còn được tạo ra bởi văn chương

  Sự sống còn bị tạo ra bởi văn chương

  2 từ “bị” và “được” thể hiện 2 trạng thái hoàn toàn khác nhau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )