Chứng tỏ rằng -2x-x^2-2<0 với mọi x

Question

Chứng tỏ rằng
-2x-x^2-2<0 với mọi x

in progress 0
Acacia 1 year 2020-10-14T00:26:07+00:00 1 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T00:27:51+00:00

  $-2x-x^2-2$

  $=-(x^2+2x+2)$

  $=-(x^2+2x.1+1+1)$

  $=-(x+1)^2-1$

  Ta thấy: $-(x+1)^2≤0$

  $→-(x+1)^2-1<0$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )