(Chứng minh Rằng nhân dân việt nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “ăn quả nhớ kẻ trồng cây 1

Question

(Chứng minh Rằng nhân dân việt nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “ăn quả nhớ kẻ trồng cây 10Đ ) (Cho dàn bài 10Đ )

in progress 0
Kiệt Gia 3 years 2021-06-11T07:05:05+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-11T07:06:53+00:00

    còn 1 đoạn nữa

    xin ctlhn

    chung-minh-rang-nhan-dan-viet-nam-tu-ua-den-nay-luon-luon-song-theo-dao-li-an-qua-nho-ke-trong-c

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )