Chữa lại các lỗi sai về dùng từ trong các câu đó. a, Yếu điểm của anh tôi là thiếu sự quyết đoán b, Người chiến sĩ ấy trong cuộc sống hàng ngày rất hi

Question

Chữa lại các lỗi sai về dùng từ trong các câu đó.
a, Yếu điểm của anh tôi là thiếu sự quyết đoán
b, Người chiến sĩ ấy trong cuộc sống hàng ngày rất hiền lành nhưng đến lúc ra trận đánh giặc thì táo tợn vô cùng.

in progress 0
Ngọc Diệp 3 years 2021-07-26T14:01:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T14:03:22+00:00

   

  Chữa lại các lỗi sai về dùng từ trong các câu đó.

  a, Yếu điểm của anh tôi là thiếu sự quyết đoán.

  -> Yếu điểm sửa thành điểm yếu .

  => Điểm yếu của anh tôi là thiếu sự quyết đoán.

  b, Người chiến sĩ ấy trong cuộc sống hàng ngày rất hiền lành nhưng đến lúc ra trận đánh giặc thì táo tợn vô cùng.

  -> Táo tợn thành gan dạ hoặc dũng cảm .

  => Người chiến sĩ ấy trong cuộc sống hàng ngày rất hiền lành nhưng đến lúc ra trận đánh giặc thì gan dạ vô cùng.

  Hoặc

  => Người chiến sĩ ấy trong cuộc sống hàng ngày rất hiền lành nhưng đến lúc ra trận đánh giặc thì dũng cảm vô cùng.

  0
  2021-07-26T14:03:54+00:00

  a)Yếu điểm của anh tôi là thiếu sự quyết đoán

  => yếu điểm -> Nhược điểm .

  b) Người chiến sĩ ấy trong cuộc sống hàng ngày rất hiền lành nhưng đến lúc ra trận đánh giặc thì táo tợn vô cùng.

  => Táo tợn -> Dụng cảm , anh dũng.

  @Khang Minhọc tốt nhé !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )