chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh từng câu dưới đây: a. Câu văn cần được ( đẽo, giọt, giọt giũa, vót, bào) cho trong sáng và súc tíc

Question

chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh từng câu dưới đây:
a. Câu văn cần được ( đẽo, giọt, giọt giũa, vót, bào) cho trong sáng và súc tích.
b. Trên sân trường, mấy cây phượng vĩ nở hoa ( đỏ au, đỏ bừng, đỏ đắn, đỏ hoe, đỏ gay, đỏ chói, đỏ quạch, đỏ tía, đỏ ửng).
c. Dòng sông chảy rất ( hiền hòa, hiền lành, hiền từ, hiền hậu) giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

in progress 0
Ladonna 3 years 2021-06-28T07:03:16+00:00 2 Answers 236 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T07:04:25+00:00

  a. Câu văn cần được gọt giũa cho trog sáng và súc tích

  b. Trên sân trường , mấy cây phượng vĩ nở hoa đỏ chói

  c. Dòng sông chảy rất hiền hòa giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô

  XIN CTLHN NHÉ

  1
  2021-06-28T07:05:09+00:00

  a.giọt giũa

  b.đỏ chói

  c.hiền hòa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )