Cho xx’//yy’, yy’/zz’ Chứng minh AB vuông góc với AC M.n giải nhanh giúp mik nha

Question

Cho xx’//yy’, yy’/zz’
Chứng minh AB vuông góc với AC
M.n giải nhanh giúp mik nha
cho-yy-yy-zz-chung-minh-ab-vuong-goc-voi-ac-m-n-giai-nhanh-giup-mik-nha

in progress 0
Sapo 1 year 2020-11-11T14:49:53+00:00 1 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T14:51:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: `x’x////yy’`

  Và: `yy’////zz’`

  `=>x’x //// yy’////zz’`

   Ta có: `∠xBA+∠BAy=180^0` (hai góc trong cùng phía)

  `=>∠BAy=180^0-130^0=50^0`

  Ta lại có: `∠z’CA=∠yAC=40^0` (so le trong).

  `=>∠BAC=∠BAy+∠yAC=50^0+40^0=90^0`

  `=>BA⊥AC(đpcm)`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )