Cho tập hợp A ={1,2,3,4,5,6,7,8} từ tập hợp A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao cho cắc số này lẻ và không chia hết cho

Question

Cho tập hợp A ={1,2,3,4,5,6,7,8} từ tập hợp A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao cho cắc số này lẻ và không chia hết cho 5

in progress 0
Vodka 9 months 2021-04-21T23:28:58+00:00 1 Answers 433 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T23:30:28+00:00

  A: Số lẻ có 8 chữ số đôi một khác nhau sao cho các số này không chia hết cho 5

  Chọn một trong các số $1;3;7$ đứng cố định ở cuối, các số còn lại chọn 7 trong 7 số còn lại có sắp xếp:

  $n_{(A)}=3.A^7_7=15120$

  Vậy lập được $15120$ số

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )