Cho tan alpa = trừ căn 2 tính các giá trị lượng giác còn lại Giúp mình với

Question

Cho tan alpa = trừ căn 2 tính các giá trị lượng giác còn lại
Giúp mình với

in progress 0
Thành Công 3 years 2021-04-26T11:04:53+00:00 1 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T11:06:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\tan\alpha=-\sqrt{2}$

  $\to \dfrac{1}{\cos^2\alpha}=1+\tan^2\alpha=3$

  $\to \cos^2\alpha=\dfrac13$

  $\to \cos\alpha=\pm\sqrt{\dfrac13}$

  Mặt khác $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=\dfrac23$

  $\to \sin\alpha=\pm\sqrt{\dfrac23}$

       $\cot\alpha=\dfrac1{\tan\alpha}=\dfrac{1}{-\sqrt2}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )