cho tam giacs ABC xác định vị trí điểm M sao cho 2 vếc tơ MA +2 véc tơ MB + véc tơ MC = véc tơ 0 CS AI BT LM BÀI NÀY KO Ạ MN ƠI GIÚP E VS

Question

cho tam giacs ABC xác định vị trí điểm M sao cho
2 vếc tơ MA +2 véc tơ MB + véc tơ MC = véc tơ 0

CS AI BT LM BÀI NÀY KO Ạ
MN ƠI
GIÚP E VS

in progress 0
Edana Edana 4 years 2020-10-28T22:43:35+00:00 1 Answers 97 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T22:45:10+00:00

  Gọi `I` là trung điểm của `AB`

  Ta có:

  `2vec{MA} + 2vec{MB} + vec{MC} = vec{0}`

  `<=> 4vec{MI} + vec{MC} = vec{0}`

  `<=> 4vec{MI} = -vec{MC}`

  Vậy điểm `M` trên đoạn `CI` sao cho `4MI = MC`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )