Cho tam giác DOE biết OD=5cm; DE=11cm. Tìm OE a, Biết OE là 1 số nguyên dương chia hết cho 9 b, Biết OE là 1 số nguyên tố lớn hơn 11 giúp mình nhé,

Question

Cho tam giác DOE biết OD=5cm; DE=11cm. Tìm OE
a, Biết OE là 1 số nguyên dương chia hết cho 9
b, Biết OE là 1 số nguyên tố lớn hơn 11
giúp mình nhé, mình đang cần gấp

in progress 0
Huyền Thanh 6 months 2021-05-17T10:31:22+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T10:32:53+00:00

   Tam giác DOE có :

                      DE – OE < OE < DE + OE ( Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác )

      => 11 – 5 < OE < 11 + 5

      =>      6    < OE <     16 mà OE là một số nguyên

      => OE = { 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 }

  a) OE chia hết cho 9 => OE = 9 (cm)

  b) OE lớn hơn 11 => OE = { 12 ; 13 ; 14 ; 15 } (cm)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )