Cho tam giác cân ABC. Trên tia đối AB lấy D, trên tia đối AC lấy E sao cho AE = AD. Lấy Q,P,N,M lần lượt là trung điểm AB,AC,AD,EB. 1) Cm: CNEQ là hìn

Question

Cho tam giác cân ABC. Trên tia đối AB lấy D, trên tia đối AC lấy E sao cho AE = AD. Lấy Q,P,N,M lần lượt là trung điểm AB,AC,AD,EB.
1) Cm: CNEQ là hình thang
2) Cm: MNP là tam giác đều

0
Nem 4 years 2020-10-28T20:19:22+00:00 0 Answers 47 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )