cho tam giác ABC vuông tại B ,đường phân giác AD (D ∈ BC).Kẻ CK vuông góc vs đường thẳng AD tại K a) chứng minh tam giác DBK đồng dạng vs tam giác DAC

Question

cho tam giác ABC vuông tại B ,đường phân giác AD (D ∈ BC).Kẻ CK vuông góc vs đường thẳng AD tại K
a) chứng minh tam giác DBK đồng dạng vs tam giác DAC

in progress 0
Sapo 1 tháng 2021-05-16T08:26:05+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  `\DeltaDBK`$\sim$`\DeltaDAC`

  Giải thích các bước giải:

  Xét `\DeltaBDA` và `\DeltaKDC` có:

  `+\hat{ABD}=\hat{CKD}=90^o`

  `+\hat{BDA}=\hat{KDC}`

  `⇒\DeltaBDA` $\sim$ `\DeltaKDC(g.g)`

  `⇒(DB)/(DK)=(DA)/(DC)`

  `⇒(DB)/(DA)=(DK)/(DC)`

  Xét `\DeltaDBK` và `\DeltaDAC` có:

  `\hat{BDK}=\hat{ADC}`

  `(DB)/(DA)=(DK)/(DC)`

  `⇒\DeltaDBK` $\sim$ `\DeltaDAC`

  cho-tam-giac-abc-vuong-tai-b-duong-phan-giac-ad-d-bc-ke-ck-vuong-goc-vs-duong-thang-ad-tai-k-a-c

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )