Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH HB=9cm, HC=16 cm. a. tính AB, AC, AH b. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC, Tứ

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH HB=9cm, HC=16 cm.
a. tính AB, AC, AH
b. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC, Tứ giác ADHE là hình gì?
c. Tính chu vi và diện tích tứ giác ADHE
Câu a ko pai làm nha

in progress 0
Nick 1 year 2020-10-14T05:27:46+00:00 1 Answers 212 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T05:29:39+00:00

  Đáp án:

  b) Xét tứ giác ADHE có 3 góc vuông tại A, D,E

  => ADHE là hình chữ nhật (dhnb)

  Vậy ADHE là hình chữ nhật

  c) Áp dụng hệ thức lượng trong các tam giác vuông”

  $\begin{array}{l}
   + \Delta AHB \bot H;HD \bot AB\\
   \Rightarrow HD = \dfrac{{AH.BH}}{{AB}} = \dfrac{{12.9}}{{15}} = \dfrac{{36}}{5}\left( {cm} \right)\\
   + \Delta AHC \bot H;HE \bot AC\\
   \Rightarrow HE = \dfrac{{AH.CH}}{{AC}} = \dfrac{{12.16}}{{20}} = \dfrac{{48}}{5}\left( {cm} \right)\\
   \Rightarrow {S_{ADHE}} = HD.HE = \dfrac{{36}}{5}.\dfrac{{48}}{5} = \dfrac{{1728}}{{25}}\left( {c{m^2}} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )