Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết AB=c , AC=b . 1, Giải tam giác ABC ( góc làm tròn đến độ ) , với c = 3 cm và b = 4cm . 2, Từ H kẻ B

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết AB=c , AC=b .
1, Giải tam giác ABC ( góc làm tròn đến độ ) , với c = 3 cm và b = 4cm .
2, Từ H kẻ BM , HN lần lượt vuông góc với AB và AC tại M và N .
a, Tính tỉ số BM trên CN theo b,c
b, Chứng minh MN^3 = BM.CN.BC

0
Edana Edana 1 year 2020-10-14T00:23:16+00:00 0 Answers 50 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )