Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = a, BC = 2a. Tìm độ dài của vectơ a) vectơ AC + vectơ CB b) vectơ CA + vectơ CB GIẢI chi tiết giùm mình ạ!

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = a, BC = 2a. Tìm độ dài của vectơ
a) vectơ AC + vectơ CB
b) vectơ CA + vectơ CB
GIẢI chi tiết giùm mình ạ!

in progress 0
Philomena 4 years 2020-10-28T21:36:24+00:00 1 Answers 131 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T21:38:03+00:00

  `a)` 

  `|vec{AC} + vec{CB}|`

  `= |vec{AB}|`

  `= AB`

  `= sqrt{(2a)^2 – a^2}`

  `= asqrt{3}`

  `b)`

  Gọi `I` là trung điểm `AB`

  `=> AI = IB = (a\sqrt{3})/2`

  `=> IC = sqrt{((a\sqrt{3})/2)^2 + a^2}` `= (a\sqrt{7})/2`

  Ta có:

  `|vec{CA} + vec{CB}|`

  `= |2vec{CI}|`

  `= 2.CI`

  `= 2.(a\sqrt{7})/2`

  `= asqrt{7}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )