cho tam giác abc vuông cân tại a . gọi m là trung điểm của bc.Lấy điểm E nằm giũa cm . Kẻ bh cà ck lần lượt vuông góc với ae (h,k thuộc ae).Chứng min

Question

cho tam giác abc vuông cân tại a . gọi m là trung điểm của bc.Lấy điểm E nằm giũa cm . Kẻ bh cà ck lần lượt vuông góc với ae (h,k thuộc ae).Chứng minh :
a,bh=ak
b,tam giác ahm = tam giác ckm
lưu ý : chỉ dc sử dụng kiến thức lớp 7

in progress 0
9 months 2021-04-28T17:00:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T17:01:10+00:00

  Đây nhé bạn
  cho-tam-giac-abc-vuong-can-tai-a-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-lay-diem-e-nam-giua-cm-ke-bh-ca-ck-l

  0
  2021-04-28T17:01:20+00:00

  Đáp án:

   Đây nhá bạn 

  nhớ đánh giá cho mình nhá

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-tam-giac-abc-vuong-can-tai-a-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-lay-diem-e-nam-giua-cm-ke-bh-ca-ck-l

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )