cho tam giác ABC . Trên tia đối cả tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB . Gợi M là trung điểm của BD a ) Tìm điểm đối xứng với điẻm B qua AM ( đã xong )

Question

cho tam giác ABC . Trên tia đối cả tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB . Gợi M là trung điểm của BD
a ) Tìm điểm đối xứng với điẻm B qua AM ( đã xong )
b ) Gọi là điểm bất kì trênđường thẳng AM ( E khác A ) . So sánh BA = AC và BE + EC

0
Edana Edana 4 years 2020-10-21T07:46:02+00:00 0 Answers 50 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )