cho tam giác ABC nhọn, hãy chứng minh: `sinA={b^2+c^2-a^2}/{2bc}`

Question

cho tam giác ABC nhọn, hãy chứng minh: `sinA={b^2+c^2-a^2}/{2bc}`

in progress 0
Cherry 1 year 2020-10-13T19:10:42+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T19:12:25+00:00

  =))

   

  cho-tam-giac-abc-nhon-hay-chung-minh-sina-b-2-c-2-a-2-2bc

  0
  2020-10-13T19:12:36+00:00

  Đẳng thức cần chứng minh tương đương với:

  $a^2 =b^2 + c^2 – 2bc\cos A$

  Từ $B$ kẻ đường cao $BH$ ta được:

  $b^2 + c^2 – 2bc\cos A$

  $=AC^2 + AB^2 – 2AB.AC.\cos A$

  $= (AH + HC)^2 + (AH^2 + BH^2) – 2AB.AC.\dfrac{AH}{AB}$

  $= AH^2 + 2AH.HC + HC^2 + AH^2 + BH^2 – 2AH.AC$

  $= 2AH^2 + HC^2 + BH^2 -2AH(AC – AH)$

  $= 2AH^2 + BC^2 – 2AH^2$

  $= BC^2=a^2$

  Do đó:

  $a^2 = b^2 + c^2 – 2bc\cos A$

  $\to \cos A = \dfrac{b^2 + c^2 – a^2}{2bc}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )