Cho tam giác ABC nhọn có góc A = 70 độ và điểm D thuộc cạnh BC. Gọi E là điểm đối xứng với D qua AB. Gọi F là điểm đối xứng với D qua AC. Đường thẳng

Question

Cho tam giác ABC nhọn có góc A = 70 độ và điểm D thuộc cạnh BC. Gọi E là điểm đối xứng với D qua AB. Gọi F là điểm đối xứng với D qua AC. Đường thẳng EF cách AB,AC theo thứ tự tại M,N
a, Tính các góc của tam giác AEF
b, CMR: DA là tia phân giác của góc MDN.
c, Tìm vị trí của D trên cạnh BC để tam giác DMN có chu vi nhỏ nhất.

0
King 4 years 2020-10-28T22:20:27+00:00 0 Answers 140 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )