cho tam giác ABC có góc A nhỏ hơn 60 độ dựng ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABC’, AB’C, A’BC gọi M,N,Q,R,P lần lượt là trung điểm của các

Question

cho tam giác ABC có góc A nhỏ hơn 60 độ dựng ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABC’, AB’C, A’BC gọi M,N,Q,R,P lần lượt là trung điểm của các cạnh A’C, AB’, AC, BC, AC’. CMR:
a tam giác ABN bằng tam giác QRN
b PC=MN
giúp mik vs mai nộp rồi

0
Latifah 4 years 2020-11-16T13:56:34+00:00 0 Answers 102 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )