CHO TAM GIÁC ABC CÓ GÓC A BẰNG 75 ĐỘ GÓC C BẰNG 45 ĐỘ AB BẰNG 10 CM AH VUÔNG GÓC BC . TÍNH BH , AC VÀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC ABC

Question

CHO TAM GIÁC ABC CÓ GÓC A BẰNG 75 ĐỘ GÓC C BẰNG 45 ĐỘ AB BẰNG 10 CM AH VUÔNG GÓC BC . TÍNH BH , AC VÀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC ABC

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-14T02:50:20+00:00 1 Answers 473 views 0

Answers ( )

    -1
    2020-10-14T02:52:18+00:00

    Giải
    cho-tam-giac-abc-co-goc-a-bang-75-do-goc-c-bang-45-do-ab-bang-10-cm-ah-vuong-goc-bc-tinh-bh-ac-v

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )