Cho tam giác ABC có đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G.Gọi I,K lần lượt là trung điểm của GB ,GC a) Chứng minh tứ giác IEBK là hình thang b)Chứn

Question

Cho tam giác ABC có đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G.Gọi I,K lần lượt là trung điểm của GB ,GC
a) Chứng minh tứ giác IEBK là hình thang
b)Chứng minh DE=IK
c) Chứng minh EI // DK

0
Doris 1 year 2020-10-14T05:16:58+00:00 0 Answers 45 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )