Cho tam giác ABC có AB = 21cm, AC = 28cm, BC = 35cm. a) C/m tam giác ABC vuông b) Tính đường cao AH của tam giác ABC c) C/m AH^2 = HB.HC d) Trên cạnh

Question

Cho tam giác ABC có AB = 21cm, AC = 28cm, BC = 35cm.
a) C/m tam giác ABC vuông
b) Tính đường cao AH của tam giác ABC
c) C/m AH^2 = HB.HC
d) Trên cạnh AB và AC lấy M, N sao cho 3CM = CA, 3AN = AB. C/m góc CMN = góc HNA
Giúp em câu d ạ.

in progress 0
Nho 3 years 2021-04-25T19:55:05+00:00 1 Answers 202 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T19:56:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $35^2=21^2+28^2\to BC^2=BA^2+AC^2\to \Delta ABC$ vuông tại $A$

  b.Ta có $AH\perp BC$

  $\to AH\cdot BC=AB\cdot AC(=2S_{ABC})$

  $\to AH=\dfrac{AB\cdot AC}{BC}$

  $\to AH=\dfrac{84}{5}$

  c.Ta có:

  $HB=\sqrt{AB^2-AH^2}=\dfrac{63}{5}, HC=\sqrt{AC^2-AH^2}=\dfrac{112}{5}$

  $\to AH^2=\dfrac{7056}{25}=HB.HC$

  d.Xem lại đề

  cho-tam-giac-abc-co-ab-21cm-ac-28cm-bc-35cm-a-c-m-tam-giac-abc-vuong-b-tinh-duong-cao-ah-cua-tam

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )