cho tam giac ABC, có A = 100 độ ,B = 40 độ vẽ hình

Question

cho tam giac ABC, có A = 100 độ ,B = 40 độ
vẽ hình

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-27T04:42:23+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T04:43:43+00:00

  Bạn tham khảo ạ !

   

  cho-tam-giac-abc-co-a-100-do-b-40-do-ve-hinh

  0
  2020-11-27T04:44:17+00:00

  Đáp án:

  Bn xem hình

  Giải thích các bước giải:

  Học tốt. Nocopy

  cho-tam-giac-abc-co-a-100-do-b-40-do-ve-hinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )