Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe2O3 + HCL —> FeCl3 + H2O a) Lập PTHH b) Tính số phân từ Fe2O3, HCl, FeCl3, biết số phân từ H2O = 9.10^25

Question

Cho sơ đồ phản ứng sau:
Fe2O3 + HCL —> FeCl3 + H2O
a) Lập PTHH
b) Tính số phân từ Fe2O3, HCl, FeCl3, biết số phân từ H2O = 9.10^25

in progress 0
Edana Edana 3 years 2021-04-25T21:35:50+00:00 3 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T21:37:41+00:00

  Đáp án:

   b) 3.10^ 25; 18.10^25 và 6.10^25

  Giải thích các bước giải:

   

  Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

  Ta có tỉ lệ số phân tử Fe2O3 : HCl : FeCl3  : H2O=1:6:2:3

  -> số phân tử H2O là 9.10^25 -> số phân tử Fe2O3 là 9.10^25/3=3.10^25

  Số phân tử HCk = 9.10^25 /3   x6=18.10^25

  Số phân tử FeCl3 =2 số phân tử Fe2O3=6.10^25

  0
  2021-04-25T21:37:44+00:00

  Đáp án:

  a, Fe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2O

  b, Nhìn vào PTHH thấy tỉ lệ số phân tử :Fe2O3:HCl : FeCl3:H2O = 1:6:2:3

  => Số phân tử Fe2O3 = 1/3 . 9.10^25 = 3.10^25

  Số phân tử HCl = 6/3 . 9.10^25 = 18.10^25

  Số phân tử FeCl3 = 2/3 . 9.10^25 = 6.10^25

  0
  2021-04-25T21:37:59+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo fe2o3 + hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )