Cho rằng ab+2b^2/2ab-8b^2 = 1/3 tìm giá trị của 3a/b

Question

Cho rằng ab+2b^2/2ab-8b^2 = 1/3 tìm giá trị của 3a/b

0
Khoii Minh 1 year 2020-10-14T05:03:58+00:00 0 Answers 35 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )