Cho phương trình: x3 + x2 + mx – 4 = 0 a) Tìm m biết phương trình có một nghiệm x = -2 b) Giải phương trình với m vừa tìm được ở câu a)

Question

Cho phương trình: x3 + x2 + mx – 4 = 0
a) Tìm m biết phương trình có một nghiệm x = -2
b) Giải phương trình với m vừa tìm được ở câu a)

in progress 0
Sigridomena 4 years 2021-01-20T13:26:49+00:00 3 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-20T13:28:45+00:00

  Đáp án: Bên dưới.

  Giải thích các bước giải:

  $x^3+x^2+mx-4=0_{}$ 

  a) Thay $x=-2 _{}$ vào phương trình trên.

  ⇔ $(-2)^3+(-2)^2+m*(-2)-4=0_{}$ 

  ⇔ $-8+4-2m-4=0_{}$ 

  ⇔ $-2m-8=0_{}$ 

  ⇔ $-2m=8_{}$ 

  ⇔ $m=-4_{}$ 

  Vậy $m=-4_{}$ thỏa yêu cầu đề bài.

  b) Thay: $m=-4$ vào phương trình trên.

      $x^{3}+x^2-4x-4=0$

  ⇔ $x^{2}(x+1)-4(x+1)=0$ 

  ⇔ $(x+1)_{}(x^2-4)=0$ 

  ⇔ $(x+1)(x-2)(x+2)=0_{}$ 

  ⇔ $x+1=0_{}$ hoặc $x-2=0_{}$ hoặc $x+2=0_{}$ 

  ⇔ $x=-1_{}$ hoặc $x=2_{}$ hoặc $x=-2_{}$ 

  Vậy: $S_{}$ = {$1;2;-2_{}$} 

  0
  2021-01-20T13:28:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thay x=-2 vào phương trình ta được

  (-2)^3+(-2)^2+m*(-2)-4=0

  -4-2*m-4=0

  -8-2*m=0

  -2m=8

  m=-4

  0
  2021-01-20T13:28:52+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo mx-4 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )