Cho phép nhân 23 x 4 Nếu tăng thừa số thứ 2 thêm 2 đơn vị thì tích tăng thêm bao nhiêu ? Giải bằng 2 cách

Question

Cho phép nhân 23 x 4
Nếu tăng thừa số thứ 2 thêm 2 đơn vị thì tích tăng thêm bao nhiêu ? Giải bằng 2 cách

in progress 0
Dâu 4 years 2020-11-04T11:26:52+00:00 2 Answers 229 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T11:28:20+00:00

   $cách_{1}$

  `23.4=92`

  `(23+2).4=100`

  `100-92=8 `đơn vị

  Tăng `2` đơn vị thì tích tăng `8` đơn vị

   $cách_{2}$

  `23.4=92`

  `2.4=8`

  `8 `đơn vị

   

  0
  2020-11-04T11:28:30+00:00

  Đáp án:

  Tăng 8 đơn vị 

  Giải thích các bước giải:

   C1: 23×4=92

  (23+2)x4=100 →100-92=8 đơn vị

  →Tăng 2 đơn vị thì tích tăng 8 đơn vị

  C2: 23×4=92

  2×4=8→ 8 ₫ơn vị

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )